Gıda Taşımacılığı

Gıda Taşımacılığı

Gıda Taşımacılığı; 2017 yılında, Avustralya Gıda ve Marketçilik Konseyinin; dünya genelindeki verilere dayalı olarak yapmış olduğu araştırmalar neticesinde; soğuk zincir taşımacılığına dair algıların ve değerlendirmelerin belirli oranda değişime uğradığı görülmüştür. Konsey’in raporu özünde, soğuk zincir taşımacılığı sadece lojistik bir süreci ifade etmez; bunun ötesinde, soğuk zincir taşımacılığı, ürünlerin ilk üretim sahasından; çıkışıyla aktif hale gelir ve bu şekilde nihai kullanıcıya kadar geçen süre zarfında; ürünlerin saklanması, korunması ve taşınması adına söz konusu olan tüm faaliyetleri içerir.

Gıda Taşımacılığı uygulama açısından son derece hassas bir süreci ifade eder. Buna göre soğuk zincir uygulamalarında, özellikle sıcaklığın ayarlanmasıyla birlikte sıcaklığın sıklıkla kontrolü büyük bir önem arz etmektedir. Her ne kadar işletmeler, sabit olarak depolarındaki koruma alanlarında ürünlerin korunması sürecinde; sıcaklığın kontrol altına alınması konusunda zorlanmasalar da taşıma halinde bu sürecin kontrolü daha zorlu bir hale gelmektedir. Bununla birlikte soğuk zincir taşımacılığında zaman, çok önemli bir öneme sahiptir.Ürünlerin taşınmasına imkân sunan araçların mevcut süreçteki dayanıklılık oranı ve süresi son derece fazla olsa da; taşımanın zamanında olması ve bir noktadan diğerine ürünlerin iletiminin gereken zaman diliminde sağlanması ürünlerin dayanıklılığı açısından son derece önemlidir. Bir başka deyişle, taşımacılık firmalarının sahip oldukları araçlar ne denli donanımlı; olursa olsun soğuk hava depolarının ürünlerin tazeliğini, canlılığını ve kullanılabilirliğini mümkün kılabilmesi adına belirli bir zaman kısıtı söz konusudur. Bu nedenle de sürecin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir.

Gıda Taşımacılığı son yıllarda soğuk zincir taşımacılığının uzaktan kontrol edilebilen bir mekanizmaya kavuşması neticesinde; artık hem taşıyıcı hem de üretici işletmeler, soğuk zincir taşımacılığının gerçekleştirildiği araçları uzaktan takip edebiliyor; özellikle ısıyla ilintili sorunların çözümü adına uzaktan yönlendirme ve müdahale gerçekleştirebiliyorlar. Geçmiş yıllarda sadece taşımayı gerçekleştiren görevlinin inisiyatifine ya da depo görevlilerinin yetkinliğine bırakılan bu süreç; artık yetkili kişiler tarafından uzaktan da kontrol edilebiliyor ve taşıma sürecine dair sorunlar hızlı bir şekilde çözümlenebiliyor. Üretici ve taşıyıcı işletmeler soğuk zincirin başarılı ve sağlık standartlarına uygun bir şekilde sonlandırılması üzerine odaklansalar da; gerek kullanılan teknolojik araçların gerek ambalaj sistemlerinin gerekse de nitelikli çalışan eksikliği nedeni ile her yıl; özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere ciddi kayıplar yaşanıyor.

İletişime geçmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın