Gıda Taşımacılığı Amasya

Gıda Taşımacılığı Amasya

Gıda Taşımacılığı Amasya son yıllarda soğuk zincir taşımacılığının; uzaktan kontrol edilebilen bir mekanizmaya kavuşması neticesinde; nihayetinde taşıyıcı ve üretici işletmeler, soğuk zincir taşımacılığının gerçekleştirildiği araçları uzaktan takip edebiliyor; özellikle ısıyla ilintili sorunların çözümü adına uzaktan yönlendirme ve müdahale gerçekleştirebiliyorlar. Geçmiş yıllarda sadece taşımayı gerçekleştiren görevlinin inisiyatifine ya da depo görevlilerinin yetkinliğine bırakılan bu süreç; artık yetkili kişiler tarafından uzaktan da kontrol edilebiliyor ve taşıma sürecine dair sorunlar hızlı bir şekilde çözümlenebiliyor.

Gıda Taşımacılığı Amasya üretici ve taşıyıcı işletmeler soğuk zincirin başarılı ve sağlık standartlarına uygun bir şekilde sonlandırılması üzerine odaklansalar da; gerek kullanılan teknolojik araçların gerek ambalaj sistemlerinin gerekse de nitelikli çalışan eksikliği nedeni ile her yıl; özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere ciddi kayıplar yaşanıyor. İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor Soğuk zincir taşımacılığı içerisinde yer alan tüm ürünler için eşit ölçüde bir tehdit oluşturan bu durum; ülke ekonomisinin ve işletmelerin finansal yapılarının zarara uğramasına sebebiyet verdiği gibi aynı zamanda insan sağlığını da ciddi ölçekte tehdit ediyor.

Gıda Taşımacılığı

Aynı zamanda bu zincirdeki başarısız politikaların yaratmış olduğu kayıplar, sadece gıda ya da ilaç ürünleri ile kısıtlı kalmıyor; tarım faaliyetleri; elektrik tüketimi, iş gücü gibi üretimin ve taşımacılığın içerisinde yer alan birçok yan unsur da aynı oranda zarara uğruyor. Bu kayıpların yaşanmaması adına ulusal ve uluslararası anlamdaki soğuk zincir taşımacılığı uygulamalarının gözden geçirilmesi; ve sistem içerisindeki nitelikten yoksun uygulama ve unsurların sistem dışına çıkarılması gerekiyor. Ülke ekonomilerine toplu olarak verdiği zarar düşünüldüğünde, soğuk zincir taşımacılığı içerisinde doğrudan tehdit oluşturan tüm üretim odaklı; teknolojik ve insana dayalı unsurların, sektörün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Gıda Taşımacılığı Amasya sektördeki en önemli eksikliğin devlet teşvik ve desteğinin verilmemesinin olduğunu ve dış teknolojilere bağımlı kalmak olduğunu düşünüyor. Genelde özel işletmelerinin çabaları ile yürüyor ve yürütülüyor. Bunun yanı sıra yukarıda da bahsettiğim üzere oturması gereken sistemlerin düzenlenmesi sonrasında; yerine oturacak düzen ile ülkemizin birçok noktasında tesis edilmesi gerekli soğuk hava depoları; ve bu soğuk lojistiğe uygun araçlar ile taşımalarının yapılması eksiği giderecek en önemli kıstaslarıdır. Ayrıca, soğuk zincir lojistiğinin Türkiye’de henüz yeterince gelişmemesinin ana nedenlerinden biri gıda kaynaklı enflasyon etkileridir. İyi örgütlenmiş ve desteklenmiş bir soğuk zincir lojistiği, enflasyon oranlarına yüzde 4 – yüzde 4,5 oranında pozitif yönde katkı sağlayabilir. Türkiye’de soğuk zincir lojistiğinin henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ekonomi, maliyet, yetersiz donanıma sahip araçlar (usulüne uygun yapılmayan taşımalar); eğitimli personel eksikliği, ATP Konvansiyonuna ait yönetmeliğin usulüne uygun düzende ilerlememesi de bu sebeplere eklenebilir.

Daha detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın